VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Kapak Tasarımı
VN:F [1.9.22_1171]
Baskı Kalitesi

İnce İş

İnce İş  isimli kita­bın kapak görseli.
Yazar: Pınar Öğünç, ISBN: 9789750506628

Yazar

Yayıneviİletişim YayıneviPuan 0,0

Biri­le­ri­nin ömür tör­püsü gibi didin­diği işler var­dır, kim­se­nin far­kına var­ma­dığı... Çoğu, şânı öyle yük­sek olma­yan işler — kimisi bas­ba­yağı “iti­bar­sız” sayı­lan... İnsan­la­rın burun bük­tüğü, ince­li­ğini bil­me­diği... Ama işte, hep­si­nin bir ince­liği var. İçine dalı­na­cak kendi mah­sus âlemi var.

Ambu­lansçı, ani­ma­tör, altın ayar­cısı, arşivci, arzu­halci, ağdacı, aynacı, baha­ratçı, balıkçı, baloncu, büfeci, bul­ma­cacı, çiçekçi, ciğerci, döv­meci, bil­gi­sa­yarlı falcı, fay­toncu, fela­felci, fotoğ­rafçı, gar­son, hekim, gelin­likçi, atışçı, film satı­cısı, hij­yen sorum­lusu, egzozcu, hok­ka­baz, hopar­lörcü, itfa­iyeci, jine­ko­log, kasi­yer, kebapçı, kes­ta­neci, mani­fa­tu­racı, lost­racı, luna­parkçı, maga­zin muha­biri, şekerci, mani­kürcü, kaşeci-matbaacı, saatçi, meyve sucu, mısırcı, muh­tar, nar­gi­leci, perukçu, piyano satı­cısı, dansçı, sey­yar salın­cakçı, simitçi, bar tür­kü­cüsü, sine­macı, takı tasa­rım­cısı, tak­sici, gezi tek­nesi kap­tanı, dan­söz ter­zisi, mode­list, tur­şucu, dan­söz, vapur maki­nisti, vete­ri­ner, viyo­lacı, vücut geliş­tir­meci, yoğurtçu, nefesli çalgı tamir­cisi, yor­gancı, halıcı, kuru temiz­le­meci, bil­gi­sa­yar tamir­cisi, story-board’cu, spor mal­ze­mesi satı­cısı, çay ocakçı, Kara­gözcü, müze bek­çisi, caf­éci, hamamcı, lokan­tacı... ve “Alaaddin’in sihirli dükkânı”!

Mes­lek­ler reh­beri” gibi bir şey değil ama eli­niz­deki. İnsana, insan hal­le­rine dair bir kitap. Pınar Öğünç, envai çeşit mes­lek erba­bına, emek­çiye, zana­at­kâra, işiyle iliş­ki­sini anlat­tı­rı­yor. O işin ayna­sında, haya­tın ve insan­la­rın nasıl görün­dü­ğünü din­li­yo­ruz. İnsan­lara sahi­den bak­ma­nın, onla­rın yapıp ettik­le­rine dik­kat etme­nin, onları din­le­me­nin güzel­li­ğini ve kıy­me­tini bize hatır­la­tan bir kitap bu. Zarif, ince bir iş...

9789750506628
ISBN
230
SAYFA
14 x 20 cm
BOYUT
Karton kapak
CİLT
Türkçe
DİL
Boyut
14 x 20 cm
Cilt
Karton kapak
Dil
Türkçe
ISBN
9789750506628
Kağıt
2. Hamur
Sayfa
230
ISBN10
9750506628
Basım
2009, İstanbul
Yazar
Pınar Öğünç

Güncellemeler

Son güncelleme: 13 Ocak 2013 18:35