VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Kapak Tasarımı
VN:F [1.9.22_1171]
Baskı Kalitesi

Ateşten Gömlek

Ateş­ten Göm­lek  isimli kita­bın kapak görseli.
Yazar: Halide Edib Adı­var, ISBN: 9789750707759

Yazar

YayıneviCan YayınlarıPuan 0,0

Ateş­ten Göm­lek, cep­he­den, romanda anla­tı­lan kişi­lerle omuz omuza yaşa­mış birin­den gelen bir yapıt. Kur­tu­luş Savaşı’nın ateş­ten göm­le­ği­nin için­den çık­mış bir roman. Halide Edib Adı­var, her birini yakın­dan tanı­dığı roman kişi­le­rini, yani silah arka­daş­la­rını içten­likle, çağına ve yaşa­nan acı olay­lara sorum­lu­lukla tan­lık­lık ede­rek anla­tı­yor. Bağım­sız­lık sava­şı­mızı bütün ger­çek­liği ve can­lı­lı­ğıyla anla­tan belki de en önemli roman, Ateş­ten Gömlek.

İhti­lal ve isyan gün­le­rin­den beri koza, kurt, kele­bek devir­leri tet­kik edi­len mah­lû­kat gibi Sakarya silâh arka­daş­la­rı­mın “Ateş­ten Gömlek“te bir­kaç sol­gun aksini İstan­bul, ihti­lal ve ordu gün­le­rin­den alıp kâğıt üstüne koy­maya çalış­tım. İste­di­ğim gibi olma­dığı için silâh arka­daş­la­rım­dan af dile­mek ister­dim. Bize onlar ilham ettiler.

9789750707759
ISBN
256
SAYFA
14 x 20 cm
BOYUT
Karton kapak
CİLT
Türkçe
DİL
Boyut
14 x 20 cm
Cilt
Karton kapak
Dil
Türkçe
ISBN
9789750707759
Kağıt
2. Hamur
Sayfa
256
ISBN10
9750707759
Basım
2012, İstanbul
Dizgi
Hayriye Kaymaz
Düzenleyen
Esen Güray
Kapak Düzeni
Semih Özcan
Kapak Tasarımı
Erkal Yavi
Sonsöz
Selim İleri
Yayına Hazırlayan
Gülbün Türkgeldi, Mehmet Kalpaklı
Yazar
Halide Edib Adıvar

Güncellemeler

Son güncelleme: 13 Ocak 2013 17:53