VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Kapak Tasarımı
VN:F [1.9.22_1171]
Baskı Kalitesi

Büyümenin Türkçe Tarihi

Büyü­me­nin Türkçe Tarihi  isimli kita­bın kapak görseli.
Yazar: Murat­han Mun­gan, ISBN: 9789753426220

Yazar

YayıneviMetis YayınlarıPuan 0,0

Çocuk­lu­ğu­muzda ya da yeni­yet­me­li­ği­mizde oku­du­ğu­muz bir öykü bazen bizi beş-on yaş bir­den büyü­tür. Kimi zaman ede­bi­yat hayat­tan önce öğre­tir. Günü­mü­zün on iki yazarı, Türk ede­bi­ya­tın­dan ken­di­le­rini büyü­ten on iki öykü seçip bu izleği derin­leş­ti­ren birer deneme yaz­dı­lar. Böy­le­likle her dene­meyi bir öykü­nün izle­diği bu özel kitap oluştu. Hem bir seçki nite­li­ğinde, hem de bir bağ­lam çev­re­sinde oluş­tu­rul­muş bir tasa­rım kitabı ola­rak da görü­lüp oku­na­bi­lir. Refik Halit Karay, Ömer Sey­fet­tin, Sait Faik, Saba­hat­tin Ali, İlhan Tarus, Orhan Kemal, Cihat Burak, Vüs’at O. Bener, Oğuz Atay, Osman Şahin’in öykü­leri üze­rine Füsun Akatlı, Selim İleri, Fatih Özgü­ven, Cemil Kavukçu, Ayfer Tunç, Hasan Ali Top­taş, Sırma Kök­sal, Sema Kay­gu­suz, Faruk Duman, Necati Gün­gör, Jak­lin Çelik ve Nur­dan Gür­bi­lek yazdılar.

9789753426220
ISBN
216
SAYFA
14 x 20 cm
BOYUT
Karton kapak
CİLT
Türkçe
DİL
Boyut
14 x 20 cm
Cilt
Karton kapak
Dil
Türkçe
ISBN
9789753426220
Kağıt
2. Hamur
Sayfa
216
ISBN10
9753426220
Basım
2011, İstanbul
Yazar
Murathan Mungan

Güncellemeler

Son güncelleme: 13 Ocak 2013 18:17