VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]
Kapak Tasarımı
VN:F [1.9.22_1171]
Baskı Kalitesi

Açıklamalı İngilizce-Türkçe

İnşaat Mühendisliği Sözlüğü

Açık­la­malı İngilizce-Türkçe İnşaat Mühen­dis­liği Söz­lüğü  isimli kita­bın kapak görseli.
Yazar: Güner Ünal, ISBN: 9789944757591

50 yılı aşkın “inşa etme” dene­yim ve biri­ki­mine sahip bir inşaat mühen­di­since hazır­la­nan bu söz­lük, inşaat sek­tö­rü­nün tüm aktör­le­ri­nin, eği­tim ve mes­lek yaşam­la­rında kar­şı­la­şa­cak­ları “İngi­lizce sorunları“na çok kap­samlı yanıt­lar sunu­yor. Bir inşaat mühen­disi için, İngi­lizce hazır­lan­mış pro­je­le­rin, yapı­lan yazış­ma­la­rın, uygu­la­nan yönet­me­lik, met­raj, keşif ve tek­lif­le­rin doğru anla­şıl­ma­sında ve yorum­lan­ma­sında İngi­lizce dilin­deki tek­nik terim­ler çok önem­li­dir. Açık­la­malı İngilizce-Türkçe İnşaat Mühen­dis­liği Söz­lüğü, İngi­lizce bir metin ya da proje üze­rinde çalı­şan mühen­dis, mimar, tek­ni­ker, yöne­tici vb.‘nin yanı sıra özel­likle genç mühen­dis aday­la­rına da bilgi anah­tarı vere­rek yön gös­te­ri­yor. İnşaat mühen­dis­li­ği­nin yanı sıra mate­ma­tik, fizik, kimya gibi temel bilim­ler­deki ilgili tek­nik söz­cük­le­rin de yer aldığı bu kap­samlı söz­lük, içer­diği 11.000’in üze­rinde söz­cük, terim ve kav­ram için veri­len açık­la­ma­larla “ansik­lo­pe­dik” bir nite­lik de taşıyor.

9789944757591
ISBN
472
SAYFA
15 x 21 cm
BOYUT
Karton kapak
CİLT
Türkçe
DİL
Boyut
15 x 21 cm
Cilt
Karton kapak
Dil
Türkçe
ISBN
9789944757591
Kağıt
2. Hamur
Sayfa
472
ISBN10
9944757591
Basım
2011, İstanbul
Yazar
Güner Ünal

Güncellemeler

Son güncelleme: 13 Ocak 2013 17:35